Subsidios - Tender Beef | HVES - Estimulación Eléctrica de Alto Voltaje

Subsidios

Rozwój eksportu firmy BLUEVENT AIR SYSTEMS Sp. z o.o. w szczególności na rynkach Iranu i Turcji - branża maszyn i urządzeń

Nr projektu: POIR.03.03.03-22-0024/18
Program, w którym uczestniczy BLUEVENT AIR SYSTEMS Sp. z o.o. to program promocji branży maszyny i urządzenia. Działania będą realizowane głównie na rynkach azjatyckich: Iran i Turcja - rynki perspektywiczne, a także w: Kazachstanie, Dubaju, Rosji, Niemczech. W ramach projektu BLUEVENT AIR SYSTEMS Sp. z o.o. planuje zrealizować szereg działań mających na celu wzrost poziomu eksportu opatentowanego przez BLUEVENT AIR SYSTEMS Sp. z o.o. elektrostymulatora tusz mięsa. Wśród działań zostaną zrealizowane dwie usługi doradcze, które pozwolą na lepsze poznanie rynków Iranu i Turcji, zasad rynkowych na nich panujących, uwarunkowań formalno - prawnych, systemu podatkowego. Oprócz usług doradczych BLUEVENT AIR SYSTEMS Sp. z o.o. zamierza intensywnie uczestniczyć bezpośrednio w poznawaniu rynków głównie azjatyckich i nawiązywaniu kontaktów handlowych, głównie poprzez imprezy targowe, na których będzie Wystawcą - planowanych jest 7 imprez targowych realizowanych w okresie 2 lat (2018, 2019). BLUEVENT AIR SYSTEMS Sp. z o.o.  zamierza uczestniczyć w IRAN AGROFOOD (2019), Kazachstan World Food Tech (2018), AGROEXPO Turcja (2019), Gulfood Manufacturing Dubaj (2018, 2019), IFFA Niemcy (2019), AGROPRODMASZ Moskwa (2018). Dodatkowo BLUEVENT AIR SYSTEMS Sp. z o.o. zamierza wziąć udział w czasie projektu w dwóch indywidualnych misjach gospodarczych - Iran, Turcja, oraz w jednej grupowej misji gospodarczej do Rosji (podczas FarmingExpo Krasnodar 2018). Ponadto BLUEVENT AIR SYSTEMS Sp. z o.o. przeprowadzi szereg działań promocyjnych, takich jak wyprodukowanie broszur, organizacja reklamy w mediach cyfrowych podczas imprez targowych, wykonana zostanie aktualizacja w kilku wersjach językowych strony www oraz przygotowane zostaną filmy reklamowe.
Realizując Projekt BLUEVENT AIR SYSTEMS Sp. z o.o. dąży do rozwoju potencjału eksportowego oraz wzrostu konkurencyjności na rynkach międzynarodowych - poprzez wzrost eksportu do wartości min. 40% w całej planowanej sprzedaży. Wzrost poziomu eksportu przełoży się także na wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej elektrostymulatora – rocznie o ok. 400 tys. zł. Projekt stanowi dla firmy BLUEVENT AIR SYSTEMS Sp. z o.o. ważny punkt dla rozeznania możliwości prowadzenia działań eksportowych na rynkach krajów, w których realizowane będą wybrane przez firmę działania programu promocji. Jest on również szansą na nawiązanie nowych kontaktów handlowych - szacuje się, że realizacja projektu przyczyni się do zawarcia min. 4 umów handlowych. Umożliwi to BLUEVENT AIR SYSTEMS Sp. z o.o. wprowadzenie sprzedaży produktów na rynki zagraniczne - głównie Iran i Turcja. Celem BLUEVENT AIR SYSTEMS Sp. z o.o. jest również umocnienie wizerunku firmy względem nowej produkcji i promowanie rynkach międzynarodowych, poprzez udział w branżowym programie promocji maszyny i urządzenia.

Wartość projektu ogółem: 321 800.00 PLN
Wartość dofinansowania z środków UE: 273 530.00 PLN