Poznaj rezultaty - Tender Beef | HVES - Wysokonapięciowa Elektrostymulacja Wołowiny

Poznaj rezultaty

Dzięki HVES wzrasta procent wołowiny wysokiej jakości
(do 50% mięsa sprzedaje się za wyższą cenę).

Gwałtowny spadek pH

Sześć godzin po uboju, stymulowane półtusze, osiągają wartość pH około 5.7-5.9, co pozwala przetwórcy:

  • stosować szybkie i bardzo szybkie (tzw. szokowe) metody schładzania, zaraz po uboju, bez ryzyka wystąpienia skurczu chłodniczego,
  • sprzedawać tusze do zewnętrznych odbiorców, lub rozpocząć ich przechowywanie w chłodni, dokładnie w dniu uboju.

Krótszy czas dojrzewania mięsa

Tylko 24 godziny zamiast 14 dni.

Kruchość mięsa zwiększona o 40%

24 godziny po zastosowaniu technologii HVES, stymulowana półtusza, wykazuje większą kruchość mięsa niż półtusza nie poddana stymulacji, po 14 dniach dojrzewania.

Niższe ubytki w trakcie przechowywania

Normalnie, tusze tracą na wadze podczas przechowywania ich w chłodni. Technologia HVES:

  • umożliwia stosowanie nawet bardzo szybkich metod schładzania,
  • zmniejsza tempo wycieku (mięso ma gąbczastą konsystencję) co skutkuje zwiększeniem uzysku na poziomie 1-1.5% całkowitej masy tuszy.

Lepsze wybarwienie o 18-22%

HVES umożliwia lepsze wykrwawienie i głębsze wnikanie tlenu w tkankę mięsną.

Poprawiona konsystencja (zwartość)

Stymulowane mięśnie mają pożądaną, delikatniejszą i lekko „gąbczastą” konsystencję, w porównaniu z mięśniami nie poddanymi stymulacji.

Łatwiejsze wykrawanie

Skurcz mięśni podczas stymulacji skutkuje mniejszym ich przyleganiem i przyczepnością do kości, co ułatwia odkastnianie i w rezultacie podnosi wydajność rozbioru.

Rozbiór na ciepło

Dzięki HVES możliwy jest tzw. rozbiór na ciepło, a to pozwala na szybsze przetworzenia mięsa i osiągnięcie wyższych uzysków, co zwiększa oszczędności.

Zwiększone wchłanianie wody

Wołowina poddana stymulacji HVES może być używana do produkcji przetworów, bez stosowania polifosforanów.

Krótszy proces schładzania

Z powodu zmienionej konsystencji, mięso schładza się szybciej, co zmniejsza koszty potrzebnej do tego energii.

Pakowanie próżniowe na ciepło, wydłużające trwałość do 60 dni

Gwałtowny spadek pH, przy zastosowaniu stymulacji HVES, ogranicza wzrost patogennej mikroflory. Jest to szczególnie istotne dla zakładów przetwórczych, które stosują rozbiór na ciepło i pakują próżniowo porcje mięs kulinarnych, które są szybko schładzane po zapakowaniu.

Mniejsze ubytki przy rozmrażaniu

Mięso poddane stymulacji, traci mniej ze swojej wagi podczas rozmrażania.

Zobacz większe zyski

  • Dodatkowy 1% masy tuszy (naukowcy wykazują nawet 1,5%).
  • Przetworzenie 100 krów/dzień = 250 kg mięsa więcej, do sprzedaży każdego dnia.
  • Przekłada się to na 5 500 kg mięsa więcej, każdego miesiąca!

Zobacz różnicę

Porównanie barwy i konsystencji mięsa, pomiędzy stymulowanymi
i niestymulowanymi półtuszami z tej samej sztuki (zwierzęcia):


Mięso z półtuszy poddanej stymulacji

Mięso z półtuszy nie poddanej stymulacji

Barwa

Zauważalna jest gołym okiem, duża różnica barwy stymulowanego i niestymulowanego mięsa, już po 6 godzinach. Ta zaleta stymulowanego mięsa, odnosi się do każdego rodzaju wołowiny, jednakże jest mniej widoczna w mięsie młodych byków.

Konsystencja

Mięsień jest luźniejszy i bardziej gąbczasty – co jest wysoko pożądane – w porównaniu do niestymulowanego.