Sonuçları Tanıyın - Tender Beef | HVES - Yüksek Voltajlı Sığır Elektrostimülasyonu

Sonuçları Tanıyın

HVES, yüksek kaliteli sığır eti oranını artırır
(etin% 50'sine kadar daha yüksek bir fiyata satılır).

Hızlı pH düşüşü

Kesimden altı saat sonra, stimüle edilmiş yarım karkas yaklaşık 5.7-5.9 pH’a ulaşır bu durum işlemcinin aşağıdakileri yapmasına olanak sağlar:

  • kesimden hemen sonra soğuk kasılması riski olmadan hızlı ve ultra hızlı soğutma yöntemlerini uygulamak,
  • karkasları diğer et işletmelerine satmak veya kesim gününde soğutmak.

Olgunlaşma süresinin kısalması

14 gün yerine sadece 24 saat.

% 40 civarında gevrekliğin artırılması

HVES teknolojisini kullandıktan 24 saat sonra stimüle edilmiş yarım karkas, 14 gün sonra stimüle edilmemiş yarım karkastan daha fazla gevreklik göstermiştir.

Soğutma sırasında daha az ağırlık kaybı

Karkaslar tipik olarak soğutma odasına asıldığında ağırlık kaybına uğrar. HVES teknolojisi:

  • hızlı ve ultra hızlı soğutma yöntemlerini kullanmayı mümkün kılar,
  • damlama hızının yavaşlatılması (etin sünger kıvamı vardır), bu da karkas ağırlığının % 1-1.5'ini kazanımını sağlar.

Renkte % 18-22 civarında daha parlaklık

Daha iyi kanama ve et dokusuna daha derin oksijen girişi nedenleriyle.

Geliştirilmiş kıvam

Stimüle edilmiş kas, stimüle edilmemiş kasa göre daha gevsek ve “sünger” görünümlüdür.

Kemiklerin daha kolay çıkarılması

Stimülasyon sırasında kas kasılması, kemiğe daha zayıf yapışma, kemiklerin çıkarılmasından sonra kemiklerde daha az etin yapışık kalması, daha iyi verim ile sonuçlanır.

Kemiklerin sıcakken çıkarılması

Kesimin hemen ardından karkasın kemiklerinin sıyrılıp etinin ayrılması HVES sayesinde mümkündür.

Artan su emilimi

Stimüle edilmiş sığır eti fosfat kullanılmadan tütsülenmiş et için kullanılabilir.

Daha kısa soğutma işlemi

Değişen kıvamdan dolayı et daha hızlı soğutulur ve bu da enerji maliyetini azaltır.

Sıcak vakum paketleme - 60 güne kadar uzatılmış raf ömrü

Hızlı pH düşüşünün yanı sıra patojenik mikro flora büyümesinin azalması nedeniyle mümkündür. Bu durum özellikle, “hot bonning” (kesimin hemen ardından karkasın kemiklerinin sıyrılıp etinin ayrılması), vakumlu ambalajlı ve daha sonra hızla soğutulan küçük pişirme porsiyonları üreten işletmeler için önemlidir.

Çözdürme esnasında düşük ağırlık kaybı

Geliştirilmiş kıvam nedeniyle, stimüle edilmiş et çözdürme / çözme sırasında ağırlığını daha az kaybeder.

Kar Artışına bakın

  • % 1 ek ağırlık (bilim adamları % 1,5 bile öngörebiliyor).
  • Günde 100 inek = 250 kg daha fazla et satılması.
  • Aylık 5.500 kg daha fazla kazanım!

Farka bakın

Ayni sığırdan elde edilen stimüle edilmiş ve stimüle edilmemiş yarım karkasın renkleri ve kıvamlarının karşılaştırılması:


Stimüle edilmiş yarım karkastan et

Stimüle edilmemiş yarım karkastan et

Renk

Stimülasyon işleminden sonra sadece 6 saat içinde stimüle edilmiş etteki olumlu yönde renk farkı “çıplak gözle” görülebilir. Renkteki değişim tüm ırkları kapsar, ancak genç boğalar söz konusu olduğunda daha az görülür.

Kıvam

Kas, stimüle edilmemiş kas ile karşılaştırıldığında gevşek ve „sünger gibi” dir.